De belangrijkste voordelen en risicos van financiële verslaglegging

forum

De belangrijkste voordelen en risicos van financiële verslaglegging

financiële verslaglegging

Financiële verslaglegging is simpelweg de methode om de financiële informatie van een bedrijf te verzamelen om een gedetailleerd verslag te maken en te publiceren dat de huidige financiële situatie van het bedrijf weergeeft. Alle bedrijven in Canada zijn bij wet verplicht om periodieke financiële verslagen op te stellen en in te dienen bij de effectenregulatoren, waardoor deze financiële documenten een integraal onderdeel vormen van het runnen van een productieve organisatie. Financiële verslaglegging verschaft een onderneming ook de nodige informatie voor het beheer van haar financiën en de opstelling van haar jaarverslag aan de aandeelhouders. Naast de vele voordelen die aan financiële verslaggeving zijn verbonden, zijn er verschillende risicos die inherent zijn aan de manier waarop de financiële informatie wordt opgesteld en de methoden die worden gebruikt om deze te verzamelen.

Zo heeft financiële verslaggeving de neiging zich te concentreren op kasstromen in plaats van op activa en eigen vermogen. Hierdoor geven financiële verslagen mogelijk geen accuraat beeld van langetermijntrends of van de wijze waarop waarde wordt vastgelegd in de gehele toeleveringsketen. De nauwkeurigheid van de financiële verslaglegging is sterk afhankelijk van de gegevens die worden verzameld en de opleiding van de mensen die de verslagen moeten opstellen. Veel financiële verslagleggingsinstanties maken nu gebruik van geautomatiseerde systemen om hen te helpen bij het samenstellen van de rapporten die zij opstellen.

Het gebruik van geautomatiseerde systemen kan financiële verslagleggingsinstanties echter veel voordelen opleveren. Dankzij deze systemen zijn financiële verslagen veel gemakkelijker op te stellen en op juistheid en volledigheid te controleren dan financiële verslagen op papier. Deze systemen kunnen echter problemen veroorzaken voor de nauwkeurigheid van de door de belanghebbenden gebruikte boekhoudmethoden. Geautomatiseerde financiële analyserapporten kunnen de belanghebbenden voorzien van nauwkeurige conclusies die worden ondersteund door de juiste wiskundige modellen. Als de belanghebbenden op deze conclusies vertrouwen, dan kan de methode voor het verzamelen van de relevante financiële informatie van de onderneming gebrekkig worden genoemd en dus niet de nodige ondersteuning bieden voor de conclusies die in de financiële verslagen worden getrokken.

Contact