Inzicht in de filosofie van kennis

forum

Inzicht in de filosofie van kennis

kennis

Kennis is de kennis van iets of iemand, met inbegrip van kennis van feiten, vermogens, feiten, voorwerpen of concepten. In de meeste gevallen kan kennis op verschillende manieren en uit verschillende bronnen worden verkregen, met inbegrip van maar zeker niet beperkt tot het gezond verstand, de rede, persoonlijke ervaring, persoonlijke reflectie, wetenschappelijk onderzoek, en verdere kennis verkregen door ervaring. Sommigen suggereren dat kennis niets meer is dan de som van wat we al weten en geloven dat waar is; andere theorieën suggereren echter dat kennis inherent waardevol en noodzakelijk is voor interactie in de moderne samenleving. Welke denkrichting men ook kiest te volgen, kennis van een bepaald onderwerp, een bepaalde categorie of een bepaald vakgebied biedt aanzienlijke voordelen in een breed scala van sociale en praktische interacties.

In de breedste zin van het woord is kennis elk geheel van kennis dat tot stand is gekomen door observatie, ervaring, onderzoek, intuïtie en/of rationeel inzicht. In engere zin is kennis het vermogen om algemene kennis te gebruiken om een probleem op te lossen, een product te vervaardigen, een theorie op te lossen, instructies te geven, een concept uit te leggen, een argument te geven, enz. Kennis in deze engere zin omvat alle kennis van een persoon of van dingen, alsmede kennis op het gebied van geneeskunde, techniek, handel en andere aanverwante gebieden.

De reikwijdte en het bereik van kennis zijn enorm en ingewikkeld; kennis omvat alle gebieden van menselijke kennis en activiteit. Daarom is kennis niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk voor het efficiënt functioneren van de moderne samenleving. Kennis is de ruggengraat van moderne politieke systemen, want zonder kennis is de mens hulpeloos kwetsbaar voor elke vorm van overheidsaanval. Bovendien helpt kennis ons om de ons omringende feiten te begrijpen en te beoordelen en om met kennis van zaken beslissingen te nemen over die feiten. Kortom, kennis is de hoeksteen van de moderne beschaving en vormt de basis waarop moderne individuen, groepen, organisaties en regeringen hun sociale structuur construeren.

Contact